Work Customer-oriented in health care

"Care is talking".

Hoewel in de zorgsector de kwaliteit van de zorg, de kundigheid van de hulpverlener, de efficiëntie van de dienstverlening e.d. uiteraard erg belangrijk zijn, zal patiënttevredenheid vaak eerder gebaseerd zijn op de beoordeling van de vriendelijkheid van het personeel, de mate waarin men zorgzaam en behulpzaam was, de mate van empathie, de openheid en duidelijkheid van de communicatie.
Daarnaast stellen cliënten (en hun familieleden) zich vandaag de dag op als kritische zorgconsument en zullen klantverwachtingen als snelheid en toegankelijkheid, georganiseerd werken, respect voor tijd en behandeld worden als een volwaardige gesprekspartner e.d. mee de attitude en de beoordeling van cliënten gaan bepalen, alsook hun (blijvende) keuze voor een zorginstelling en de manier waarop nadien over deze zorginstelling zal gesproken worden.


 All our courses are based on Evidence based Practice.

Positive look to customers

During this workshop we will examine how we can give shape to a customer-oriented attitude in care. We will consider how customer-oriented people are currently working and what the possibilities are to improve this.

Customer-oriented work: difficult conversations and "awkward" customers

During this training we will look at how we can get customers with us instead of against us. How to bring bad news to a customer? How can you handle a customer's request? How can you monitor the boundaries and ensure that the rules of the organization remain, but at the same time take the customer seriously in his perception of the situation. How to deal with complaints and objections? How can you deal with a customer who is demanding or angry and who starts to focus his anger on you, as an employee? Or, what with "emotional blackmail"? How to maintain balance between empathy and boundaries? Or, How to act professionally and customer-oriented and prevent a possible escalation.

Good with animals, better with people

Voor professionelen in de dierenzorg (dierenarts, dierenartsassistenten, dierentrimmers…) kijken we naar klantgericht werken: “moeilijke gesprekken en lastige klanten” in hun praktijk.
Voor dierengedragsdeskundigen werken we samen met Laura Bangels aan een gespecialiseerd programma rond het voeren van adviesgesprekken in de praktijk met als focus “van expert naar adviseur en coach”.

The complete programme can be found here

Training

In a training course we will explore the subject in depth and work together intensely with the participants in 3 to 4 modules of 2 to 3 hours each. For a positive result the group is always limited. 

These topics can also be prepared in a customized version for your organization or company in the form of a tailor-made course, training or workshop.

Fenrir on tour

Location is everything

We come to you. Do you have a favourite location, an internal room or other possibilities. You name it, we are there!