Professionals and the caretakers

Information sessions and trainings for professionals

Caretakers, a special species?

for professionals who come into contact with carers, we look at the cooperation and communication between professional care providers and carers. Which, in the context of the "bettering of care", will be more important in the care of the future. In addition, customer focus in care is also an increasingly important theme. Also in this context one looks further than "the client/patient/occupant" and also caretakers are seen more and more as "customer". A customer who requires transparent care, who also makes choices between healthcare providers and wants to be actively involved.

Info sessions

The new caregiver

For professionals in care, to better match the different roles, needs and needs of carers.

Communication with effect

Communication between client, caretakers and professional care providers: common misunderstandings in communication, how to communicate with effect.

Professional Training

Als professioneel en dus ook als zorginstelling sta je meer en meer voor de uitdaging om aan de ene kant rekening te houden met de zorgbehoevende cliënt/bewoner en langs de andere kant de mantelzorger. De visie “de cliënt centraal – de mantelzorger functioneel (soms vanzelfsprekend)” wordt verruimd en het eigen perspectief, de eigen noden, behoeften en verwachtingen van mantelzorgers komen centraler te staan. Daarbij blijkt dat mantelzorgers verschillende (veranderlijke) rollen opnemen. Sommigen zullen zich opstellen vanuit de rol van zorgvrager, anderen vanuit de rol van expert, collega of coördinator. Elke rol gaat gepaard met andere noden en behoeften met betrekking tot de zorg en vooral met betrekking tot de samenwerking en communicatie met de professionele zorgverstrekker. Verder bevinden heel wat mantelzorgers zich in de “sandwichgeneratie”: de generatie die letterlijk vast zit tussen de zorg voor een oudere en een jongere generatie die daarbij ook nog gaat werken. Dit alles probeert in balans te houden met het eigen gezin en de eigen levenskwaliteit. Hoe kan je deze (veeleisende?) mantelzorger actief betrekken, om samen goede zorg te verlenen?
We introduceren de implicaties naar de praktijk en hoe je als professionele hulpverlener invulling kan geven aan de samenwerking met de mantelzorger.

Interested in the possibilities in your institution or team? Ask for more info.