Geboeid door perfectionisme ®

Mijn smaak is eenvoudig, ik ben altijd tevreden met het allerbeste (Oscar Wilde)

door Erna Claes, dr. in de psychologie

Is perfectionisme voor jou een sterke drive om wat je doet zo perfect mogelijk af te leveren? Leg je de lat voor jezelf en anderen hoog, streef je steeds topkwaliteit na en verleg je je grenzen? Werk je planmatig en georganiseerd en heb je oog voor detail en een groot engagement en verantwoordelijkheidsgevoel?  

Enerzijds zal dit gedreven perfectionisme je dus vaak geholpen hebben in je leven. Het heeft je op heel wat vlakken gebracht waar je nu staat, wat je nu doet, zelfs wie je nu bent en hoe je in het leven staat. Het is een deel van je “zijn”, je “eigen – aard – ig – heid”. Het “boeit je” met heel je hart. 

Soms slaat dit perfectionisme vanuit een energiegevende gedrevenheid om in iets anders. Wil jij liefst altijd zonder één enkele fout te maken topkwaliteit nastreven en voel je een knagend stemmetje van binnen dat het nooit goed genoeg is en het altijd beter kan? Blijf je steeds bezig en kan je moeilijk loslaten? Heb je moeite met delegeren omdat je van mening bent dat je het zelf beter kan dan de ander? Ben je vaak in de weer om allerlei toekomstig onheil te voorkomen? Voel je je overal verantwoordelijk voor of probeer je steeds te voldoen aan de (vermeende) hoge verwachtingen van anderen? 

Wanneer de inspanning die je hiervoor moet leveren niet meer opweegt tegen het resultaat, dan kan je zelf, de omgeving, het werk, … eronder gaan lijdenHet slaat ons dan in de boeien en we komen vast te zitten aan het perfectionisme. De balans zit niet meer goed, maar we slagen er niet in om ze aan te passen als het nodig is. “Geboeid door perfectionisme” dus, zoals de titel weergeeft. 

Heel wat mensen hebben wel wat van beide.De vraag is of de balans nog goed zit en hoe je ze kan aanpassen als dat nodig zou zijn. Als je er echter aan vast komt te zitten, het niet meer flexibel inzet, het te pas en te onpas de kop komt opsteken en het een ingesleten gewoontepatroon gaat worden dat meer als een “dwang” gaat aanvoelen, dan is het zinvol om ermee aan de slag te gaan. 

Is het de bedoeling om dit perfectionisme volledig uit het leven te bannen? Uit ervaring blijkt dat de meeste perfectionisten dit eigenlijk niet willen en de vraag is of het überhaupt wel mogelijk of nodig is. Je perfectionisme inzetten wanneer het nuttig is enerzijds, en het kunnen temperen wanneer het niet nodig is anderzijds zal aldus de uitdaging zijn. Kortom, “je komt er niet van los, maar je kan er wel mee verder.” 

Programma 

Het programma biedt een antwoord op 3 vragen: 
1) Wat is het? 
2) Hoe komt men eraan? 
3) Geraakt men er weer vanaf en hoe?  
Je leert je perfectionisme beter kennen en verwerft nieuwe inzichten en technieken om er anders mee om te gaan. 
Bedoeling is om enerzijds dingen te veranderen en tegelijkertijd toch ook dichtbij jezelf te blijven

“Je geraakt er niet vanaf, maar je kan er wel mee verder!” 

We maken gebruik van wetenschappelijk onderbouwde inzichten die zijn vertaald naar praktisch bruikbare en dagelijks toepasbare tips en technieken. En dit onder de deskundige begeleiding van expert-trainer Erna Claes, dr in de psychologie, gespecialiseerd in de gezondheidspsychologie en cognitieve gedragswetenschappen; zelf een perfectionist, die met de nodige dosis kritische, maar constructieve reflectie, opbouwende begeleiding en een vleugje humor jou zal begeleiden.

Praktisch

Je kan het programma volgen in groep (max. 6 personen) of individueel. Je ontvangt een werkboek van +/- 100 pagina’s met inzichten, opdrachten voor persoonlijke reflectie en toepassing tijdens het traject. Verder krijg je verschillende tussentijdse reflectie- en toepassings-opdrachten alsook verschillende audiofragmenten (aandachtoefeningen, ademhalingsoefening, relaxatie-oefening).

Waar kan je deelnemen als perfectionist?

Home Editie

Home editie? We hopen jullie na een periode van lock-down terug te mogen ontvangen in ons Centrum voor Perfectionisme in Hasselt. Een warme omgeving met prachtig uitzicht over Limburg, gezellige trainingsruimte met mogelijkheid tot buitenactiviteit tijdens de training en pauzes; gastvrije lunch en pauzes in onze bistro. 

Data 

Kickoff: week van 6 september

Trainingsdagen: zaterdagen 18 sept, 2 en 16 okt telkens van 9u30 tot 15u30

Next steps: week van 8 november (af te spreken in onderling overleg)

Online Editie

Online editie? Met deze lente online editie willen we iedereen die geïnteresseerd is om deel te nemen aan ons programma, de mogelijkheid geven om zich in te schrijven, zonder rekening te hoeven houden met de locatie en de afstand.  (Platform : Zoom)

Data 

Kickoff: week van 8 november 2021

Trainingsdagen: vrijdagen 19 nov, 3 en 17 dec 2021 telkens van 9u tot 14u30.

Next steps: week van 10 januari 22 (af te spreken in onderling overleg)

Praktische organisatie

Kick-off. We starten met een korte schriftelijke kennismaking voorafVerder krijg je voorafgaand aan het groepstraject eee-learning module (mp4 opname) van +/- 30 minuten om je alvast de eerste inzichten rond perfectionisme eigen te maken alsook het eerste deel van het digitale werkboek om door te nemen voor de start van het groepstraject.   

Groepstraject. Het groepstraject bestaat vervolgens uit 3 trainingsdagen. 

Next steps.  Via een onlinegesprek van +/- 30 min +/-1  maand na de laatste trainingsdag bekijken we het individueel actieplan voor de komende periode.  

Je ontvangt een werkboek van +/- 100 pagina’s met inzichten, opdrachten voor persoonlijke reflectie en toepassing tijdens het traject. Dit werkboek ondersteunt het persoonlijk proces dat je doorloopt tijdens en na de sessies. Dit werkboek is ook het naslagwerk en actieplan om na dit traject zelf verder met het thema aan de slag te blijven gaan.  

Verder krijg je verschillende tussentijdse reflectie- en toepassingsopdrachten via mail tijdens de training tot 1 maand na de training alsook verschillende audiofragmenten (aandachtoefeningen, ademhalingsoefening, relaxatie-oefening) van oefeningen die we (deels) tijdens de training doen zodat je deze ook tussen de sessies en nadien zelf verder kan inoefenen. 

Liever individueel?

Dat kan ook. Bovenstaand programma is dan aangepast aan je persoonlijke vraag. 

Waar kan je deelnemen als professioneel?

Voor Loopbaancoaches

In het kader van een loopbaanbegeleiding is perfectionisme een thema dat naar boven kan komen en waar men tijdens de begeleiding op één of andere manier mee aan de slag wil gaan. Enerzijds zal het een kwaliteit zijn, die positief kan ingezet worden. Anderzijds kan het mogelijks een belemmering zijn en kan het zinvol zijn om hier verder mee aan de slag te gaan. Daarnaast is perfectionisme een patroon dat niet gemakkelijk te herkennen is en kan een loopbaancoach een belangrijke signaalfunctie hebben. Naast de mogelijkheden die er zijn om tijdens de loopbaancoaching met dit thema aan de slag te gaan, kan de loopbaancoach ook een doorverwijsfunctie opnemen.

een 2-daags ONLINE traject. Tijdens dag 1 bieden we een duidelijk evidence-based kader aan over perfectionisme en de aanpak ervan. Tijdens dag 2 kijken we dan specifiek naar de aanpak in de context van de loopbaanbegeleiding.  

Wat van de aanpak is bruikbaar in deze context, waar kan men tijdens de begeleiding wel (en niet) mee aan de slag, hoe bepaalde methodieken – interventies toepassen,…

Daarnaast hebben de loopbaanbegeleiders vanuit hun ervaring al heel wat inzichten en manieren waarop men nu reeds met perfectionisme aan de slag gaat. Tijdens deze opleiding willen we deze kennis en ervaring delen in een intervisie/supervisie – luik: wat doen ze nu al, wat werkt al, waar lopen ze tegenaan, welke vragen zijn er ….

Welke vragen liggen er nog? (we vragen voor de start van de opleiding ook input jouw leerwensen, jouw vragen)

Data 

Trainingsdagen: 11 oktober en 25 oktober 2021 telkens van 9u tot 16u30. 

maximum 8 deelnemers

Kostprijs =595euro excl BTW

565.29 exBTW met z.n 2, per persoon

535.35 exBTW met 3 of meer, per persoon

Enkel op factuur

Deze opleiding kan in aanmerking komen voor de KMO portefeuille. Contacteer ons VOOR je inschrijft.

Andere beroepsgroep

Heb je interesse in een professionele opleiding rond perfectionisme? Hoe omgaan met perfectionisme bij uw klanten?

wij organiseren, afhankelijk van de interesse, een specifieke opleiding voor jouw beroepsgroep.

Data 

Wij trachten deze opleiding steeds af te stemmen aan jouw werkomgeving en bepalen de groepen op basis van de beroepsgroep.

Laat ons weten dat je interesse hebt.