Mantelzorg

8

thema's

1

online infosessie

professionelen in de zorg en mantelzorgers

Mantelzorgers, een ras apart?

“Samen uit de spagaat komen”.

Onze sessies richten zich op de balans tussen zorgen voor anderen en zorgen voor jezelf, op de combinatie mantelzorg en werk en op de samenwerking tussen jou als mantelzorger en de professionele zorg. Samen uit de spagaat komen dus.

 

Voor professionelen die in contact komen met mantelzorgers kijken we naar de samenwerking en de communicatie tussen professionele zorgverstrekkers en mantelzorgers hetgeen in het kader van de “vermaatschappelijking van de zorg” alsmaar belangrijker zal worden in de zorg van de toekomst. Daarnaast is klantgerichtheid in de zorg ook een steeds belangrijker thema. Ook in dit kader kijkt men verder dan “de cliënt/patiënt/bewoner” en worden ook mantelzorgers meer en meer gezien als “klant”. Een klant die transparante zorg verlangt, die ook zelf keuzes maakt tussen zorgaanbieders en mee actief wil betrokken worden.

Voor mantelzorgers bieden wij specifieke infosessies aan rond de dagelijkse problematiek als mantelzorger

De nieuwe mantelzorger

Voor professionelen in de zorg, om beter af te stemmen met de verschillende rollen, noden en behoeften van mantelzorgers.

Communicatie met effect

Communicatie tussen cliënt, mantelzorgers onderling en met professionele zorgverleners: veel voorkomende misverstanden in communicatie, hoe communiceren met effect.

De sandwich generatie

Mantelzorg door de sandwichgeneratie, de generatie die “gesandwicht” zit tussen zorg voor ouders, kinderen en kleinkinderen.

Zelfzorg voor mantelzorgers

Hoe de balans tussen zorg voor een ander en zorg voor jezelf bewaken.

 

Gedeelde zorg

Voor mantelzorgers, inzicht in de eigen noden, behoeften en verwachtingen van de zorg en hoe daarrond in gesprek gaan met professionele zorgverleners.

De kunst van het piekeren

Wat piekeren is, hoe het ontstaat en blijft voortbestaan, alsook methoden en technieken om ermee een de slag te gaan.

Waar draaglast en veerkracht mekaar ontmoeten

Hoe mantelzorg ook veerkrachtig maakt, tips en technieken om je veerkracht te vergroten.

Mantelzorg en werk

Hoe mantelzorg en werk combineren, hoe daarrond communiceren met je werk.

Mantelzorgtool

Ontwikkeld door Samana, gepresenteerd door Erna Claes

Wie is Samana?

Samana geeft mantelzorgers tijd en ruimte

Zorgen voor een ander is mooi, maar zwaar. Daarom geeft Samana mantelzorgers tijd en ruimte voor zichzelf.