Professionelen en de Mantelzorgers

2

thema's

0

online infosessieies

Professionelen in de zorg

niveau

Mantelzorgers, een ras apart?

Voor professionelen die in contact komen met mantelzorgers kijken we naar de samenwerking en de communicatie tussen professionele zorgverstrekkers en mantelzorgers hetgeen in het kader van de “vermaatschappelijking van de zorg” alsmaar belangrijker zal worden in de zorg van de toekomst. Daarnaast is klantgerichtheid in de zorg ook een steeds belangrijker thema. Ook in dit kader kijkt men verder dan “de cliënt/patiënt/bewoner” en worden ook mantelzorgers meer en meer gezien als “klant”. Een klant die transparante zorg verlangt, die ook zelf keuzes maakt tussen zorgaanbieders en mee actief wil betrokken worden.

Infosessies

De nieuwe mantelzorger

Voor professionelen in de zorg, om beter af te stemmen met de verschillende rollen, noden en behoeften van mantelzorgers.

Communicatie met effect

Communicatie tussen cliënt, mantelzorgers onderling en met professionele zorgverleners: veel voorkomende misverstanden in communicatie, hoe communiceren met effect.

Training van de professional

Als professioneel en dus ook als zorginstelling sta je meer en meer voor de uitdaging om aan de ene kant rekening te houden met de zorgbehoevende cliënt/bewoner en langs de andere kant de mantelzorger. De visie “de cliënt centraal – de mantelzorger functioneel (soms vanzelfsprekend)” wordt verruimd en het eigen perspectief, de eigen noden, behoeften en verwachtingen van mantelzorgers komen centraler te staan. Daarbij blijkt dat mantelzorgers verschillende (veranderlijke) rollen opnemen. Sommigen zullen zich opstellen vanuit de rol van zorgvrager, anderen vanuit de rol van expert, collega of coördinator. Elke rol gaat gepaard met andere noden en behoeften met betrekking tot de zorg en vooral met betrekking tot de samenwerking en communicatie met de professionele zorgverstrekker. Verder bevinden heel wat mantelzorgers zich in de “sandwichgeneratie”: de generatie die letterlijk vast zit tussen de zorg voor een oudere en een jongere generatie die daarbij ook nog gaat werken. Dit alles probeert in balans te houden met het eigen gezin en de eigen levenskwaliteit. Hoe kan je deze (veeleisende?) mantelzorger actief betrekken, om samen goede zorg te verlenen?
We introduceren de implicaties naar de praktijk en hoe je als professionele hulpverlener invulling kan geven aan de samenwerking met de mantelzorger.

Interesse naar de mogelijkheden in jouw instelling of team? Vraag meer info.