We kennen hem allemaal; de “bucketlist”, de lijst met die dingen die we nog willen doen voor we sterven. Inderdaad, het is een hulpmiddel om goede voornemens ook in daadwerkelijk actie om te zetten; het helpt om onze prioriteiten te bepalen, keuzes te maken, onze focus te bewaken; en door te zetten. De voornaamste uitdaging naast het dichten van de kloof tussen weten en doen is namelijk doorzetten in je voornemen, gegeven “de waan van de dag” die ons steeds weer opnieuw meezuigt in de dagelijkse routine en het hectische leven, in alles wat “men” wil van ons, in alles wat moet gebeuren ….

Daarnaast hoor je af en toe al wel eens spreken over de “omgekeerde bucketlist”, een soort van “tel je zegeningen”. Een oefening die je doet stilstaan bij wat je al bereikt hebt, je doet stilstaan bij datgene wat je al hebt mogen beleven, waar je dankbaar om kan zijn,….

Ik wil graag nog een stap verder gaan met deze “omgekeerde bucketlist”. Naast de doelen die we onszelf kunnen stellen en de weg die nog vóór ons ligt; naast datgene wat we al bereikt hebben, komt er namelijk in die waan van de dag ook veel op ons pad voorbij. Helemaal vanzelf, zonder moeite, het ligt gewoon voor het rapen. Echter door de drukte van de dag zien we het niet, of maken we er geen tijd voor, of komt het “nu even niet uit, later misschien…”

Zouden we, door af en toe wat te vertragen, dingen kunnen opmerken die we nu niet opmerken, dingen kunnen meepikken die we anders niet zouden hebben meegepikt; tijd kunnen nemen voor iets dat zich NU aandient in plaats van te wachten tot een beter moment? En, daar dan actief werk van te maken…op het moment dat het zich voordoet?

Een greep uit mijn bucketlist

Deze dingen had ik mezelf niet echt als doel gesteld. Ik had geen voornemen om dit te (willen) gaan doen in de afgelopen 45 jaar. Maar, deze dingen zijn ook niet “gewoon gebeurd”, ze zijn me niet zomaar in de schoot geworpen.

Wel zijn er mensen geweest, dingen gebeurd die hier de voorzet hebben gegeven; het was aan mij om deze voorzet aan te grijpen en vervolgens zelf actie te ondernemen. “Durf beslissen”, de volgende stap in de (omgekeerde) bucketlist!