….of meer doen van datgene waar je al goed in bent?

In de eerste dagen van deze vreemde, onwerkelijke periode stuurde ik een berichtje naar een vriend. Na wat uitwisseling over hoe het ging en dat het allemaal toch niet evident was, was één van zijn uitspraken “Maar, ook wel een ideale tijd om andere gewoontes aan te kweken, al blijft dat roken wel plakken ?.” Ik dacht bij mezelf: moeilijke tijden vragen soms drastische maatregelen. Tegelijkertijd wil je ook wel kunnen terugvallen op het oude vertrouwde. Dat geeft houvast. Ik voel dat ik dan wel met een dubbel gevoel zit. Als dat oude vertrouwde een “slechte” gewoonte is, biedt ze op korte termijn misschien wel soelaas maar niet altijd op lange termijn. Anderzijds vraagt verandering van oude gewoontes ook heel wat energie, in een ongewone periode waarin ineens vele dingen, vaak ook de heel gewone, dagdagelijkse ineens heel wat energie vragen. Misschien zijn nieuwe voornemens die je een stap vooruit kunnen brengen, waarbij je datgene waar je al goed in bent, nog meer kan doen of nog beter kan maken dan iets energiegevender om mee aan de slag te gaan? Wij hebben vandaag, onder toeziend (?) oog van Rosie, de daad bij het woord gevoegd en sluiten nu, moe maar heel erg voldaan een vruchtbare dag af.