'Mijn smaak is eenvoudig. Ik ben altijd tevreden met het allerbeste'

(Oscar Wilde)

Wil je graag de dingen goed doen? En, bedoel je dan eigenlijk “perfect”? Probeer je steeds 100% na te streven en kan je moeilijk fouten van jezelf tolereren? Leg je de lat steeds hoger en voel je steeds een knagend stemmetje dat het nooit goed genoeg is, voor jezelf maar misschien ook voor een ander? Misschien heb je moeite met dingen uit handen te geven omdat je van mening bent dat je het beter zelf doet dan de ander? Of omdat je geen controle meer hebt wanneer je het aan de ander overlaat?

Met de dingen goed willen doen, is uiteraard niets mis. Ben jij een perfectionist, dan zal je ook erkennen dat perfectionisme vaak niet enkel een vloek is, maar op één of andere manier toch ook een zegen. Het heeft je vaak geholpen in je leven. Het heeft je op heel wat vlakken gebracht waar je nu staat, wat je nu doet, zelfs wie je nu bent en hoe je in het leven staat. Het is een deel van ons “zijn”, onze “eigen – aard – ig – heid”. Het “boeit ons” met heel ons hart. Soms slaat het ons echter in de boeien en komen we vast te zitten aan het perfectionisme. Wanneer de lat namelijk onrealistisch hoog komt te liggen en wanneer de inspanning die je hiervoor moet leveren niet meer opweegt tegen het resultaat, dan kan je zelf en je omgeving eronder gaan lijden. “Geboeid door perfectionisme” dus, zoals de titel weergeeft.

Tijdens de training bieden we een antwoord op 3 vragen

1) Wat is het?

2) Hoe kom ik eraan?

3) Geraak ik er weer van af en hoe?

Doel is om op een interactieve manier denk – en gedragspatronen die eigen zijn aan perfectionisme te herkennen. Technieken worden aangereikt om op een andere manier met perfectionisme om te gaan alsook om bepaalde gewoontepatronen te doorbreken. Is het de bedoeling om dit perfectionisme volledig uit je leven te bannen? Uit ervaring blijkt dat de meeste perfectionisten dit eigenlijk niet willen en de vraag is of het überhaupt wel nodig is. Je perfectionisme inzetten wanneer het nuttig is enerzijds, en het kunnen temperen wanneer het niet nodig is anderzijds zal aldus de uitdaging zijn.
Kortom, je komt er niet van los, maar je kan er wel mee verder .

Infosessie Geboeid door perfectionisme

We bieden een antwoord op 3 vragen: Wat is het, hoe ontstaat het, geraak ik er weer vanaf en hoe. De verschillende vormen van perfectionisme zijn de basis om na te gaan hoe er anders mee om te gaan zodat het een kwaliteit blijft en geen valkuil.

Cursus Perfectionisme

De training richt zich op mensen die zelf met perfectionisme te maken hebben en meer inzicht willen in hoe hun eigen perfectionistisch denken en gedrag in elkaar zit en welke mogelijkheden er zijn om er anders mee om te gaan.

Dit om als individu ingesleten gewoontepatronen te doorbreken en daarin te groeien, om de relatie met anderen te verbeteren, om in een drukke en veeleisende werkomgeving en maatschappij goed te kunnen blijven functioneren alsook om in verschillende levensdomeinen (terug) met plezier en energie te leven, ook op lange termijn.

 

Trainingen

In een training gaan wij het onderwerp helemaal uitdiepen en intens met de deelnemers samenwerken in 3 à 4 modules van 2 à 3 uur elk. Voor een positief resultaat is de groep steeds beperkt. 

Deze onderwerpen kunnen ook in een aangepaste versie voor uw organisatie of bedrijf opgesteld worden in de vorm van een cursus, training of workshop op maat.

Fenrir on tour

Location is everything

Wij komen naar U toe. Heeft u een favoriete lokatie, een interne zaal of andere mogelijkheid. U zegt maar waar, wij komen af.