TIPS OM OPLOSSINGSGERICHT TE WERKEN

Elk probleem waar je je betrokken bij voelt, heeft zaken waar je invloed op hebt, en waar je geen invloed op hebt en dus ook niets aan kan veranderen.

1. Hoe ga je om met zaken waar je ‘niets’ aan kan veranderen:
• Aanvaarden en loslaten “het is wat het is” door je energie in dingen te steken waar je wel mee aan de slag kan.
• Je moet op voorhand niet altijd weten hoe de oplossing eruit ziet om te weten wat beter zou kunnen.
2. Hoe ga je om met zaken waar je ‘wel’ iets aan kan veranderen:
• Als het probleem belangrijk genoeg is, kan je het probleem zelf (of samen met anderen) aanpakken.
• Als het probleem niet belangrijk genoeg is, kan je ervoor kiezen om het zo te laten
• Je hebt anderen nodig om iets aan de situatie te doen; vraag dan hulp en medewerking.
• De (negatieve) gevolgen ervan aanpakken om de schade te beperken.
• Je eigen manier om ermee om te gaan aanpakken, zodat je minder energie verliest.
3. Grip op frustraties:
• Samen ‘in het potteke’ roeren ‘lijkt’ soms goed te voelen, maar klagen werkt besmettelijk.
• Erken de nood aan empathie, erkenning, steun, waardering én oplossingsgericht nadenken: Hoe zit ik erbij? Wat heb ik nodig? Hoe kan ik hier zelf voor zorgen? Hoe kunnen de anderen hierbij helpen?
4. Vieren van succes:
• Oogsten van de dag door te kijken naar wat ‘wel’ gedaan werd, lukte, zinvol en de moeite waard was, nuttig, plezierig,…
• Hoe zorg je (samen) voor een zo positief mogelijke groepssfeer?
• Hoe kan ieder voor zich er zelf voor zorgen dat men realistisch optimistisch goedgeluimd blijft?

Schenk mij de kracht om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen.
De moed om te veranderen wat ik kan veranderen.
En de wijsheid het verschil tussen de twee te zien.