Welzijn op het werk

“Leven in je werk, en hopelijk voluit....”.

9

thema's

voor bedrijven

training, workshop, inspirerende sessie

Werken aan duurzame inzetbaarheid en welzijn op het werk.

Via Evidence Based Practice zijn wij tot een aanbod in training en advies gekomen rond het WERKEN AAN DUURZAME INZETBAARHEID EN WELZIJN OP HET WERK via 5 essentiële pijlers

1) Niet alleen gezond maar ook bevlogen en veerkrachtig aan het werk.

2) Stresshantering en preventie van burn-out – met als unieke specialisatie het thema “perfectionisme”.

3) Verhogen van (inter)persoonlijke effectiviteit.

4) Ondersteuning door en van ondernemers en leidinggevenden.

5) Vanuit ons engagement in de gebruikersgroep ‘Mantelzorgvriendelijk Personeelsbeleid’ van het Kennispunt Mantelzorg voegen wij sinds 2016 hier een 5de pijler aan toe zijnde een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

Bevlogen aan het werk

Hoe als leidinggevende het welzijn van medewerkers bevorderen vanuit een 2-sporen beleid: preventie en aanpak van stress en burnout, bevorderen van bevlogenheid.

Breinvriendelijk leven en werken

Over “de waan van de dag”, mentale overbelasting en de mythe van het mulittasken.

Breinvriendelijk leven en werken.

De kracht van veerkracht

Hoe als individuele medewerker werken aan je gezondheid en je bevlogenheid; hoe je veerkracht bewaken, zowel mentaal als fysiek.

Gezond en bevlogen aan het werk.

In balans met stress

Hoe de vicieuze stresscirkel van denken, voelen, handelen doorbreken. Welke zijn persoonsgerichte interventies om stress in een vroeg stadium aan te pakken en welke maatregelen zijn er naar preventie van stress. Wat in het geval van een burnout.

De kunst van het loslaten van je werk

Heel wat mensen hebben moeite om het werk los te laten. Of ze ervaren dat het moeilijk is om thuis niet aan het werk te gaan. ‘Loslaten’ is het advies. Maar hoe doe je dat?
Tijdens deze infosessie bekijken we drie vormen van loslaten: gedragsmatig loslaten, emotioneel/lichamelijk loslaten en mentaal loslaten. We gaan na in welke mate de tijd na het werk een spiegel is van hoe we de tijd tijdens het werk doorbrengen. Tot slot gaan we na wat je kunt doen om het anders aan te pakken, onder het motto ‘loslaten is anders vastpakken’.

Samen werken = Samen spreken

Communicatie en feedback om samen op koers te kunnen blijven. We gaan in op de basisaspecten van communicatie, de meest voorkomende hindernissen alsook de basisvaardigheden om effectieve communicatie te bevorderen.

Bouwen aan assertiviteit

Een training om zowel de vaardigheden om je assertiever op te kunnen stellen te leren alsook om de voornaamste hindernissen aan te pakken.

Geboeid door perfectionisme®

We bieden een antwoord op 3 vragen: Wat is het, hoe ontstaat het, geraak ik er weer vanaf en hoe. De verschillende vormen van perfectionisme zijn de basis om na te gaan hoe er anders mee om te gaan zodat het een kwaliteit blijft en geen valkuil.

Weerbaar in tijden van verandering

Welke zijn de veelvoorkomende reacties op verandering (zowel op niveau van onze emoties, als mentaal als op gebied van hoe we erop reageren) en enkele kaders om deze reacties begrijpelijk te maken. Hoe kunnen medewerkers omgaan met de stress die dit teweeg brengt, hoe kunnen ze weerbaar blijven in tijden van verandering en zelf een actieve deelname opnemen in het veranderproces.

Trainingen

In een training gaan wij het onderwerp helemaal uitdiepen en intens met de deelnemers samenwerken in 3 à 4 modules van 2 à 3 uur elk. Voor een positief resultaat is de groep steeds beperkt. 

 

inspirerende sessies

U wil uw personeel motiveren? Een onderwerp tot nadenken aanreiken? Of als een kick-off van een trainingstraject? 

Bovenstaande thema’s worden op een aangename manier gebracht in een sessie van 1.5 uur.

vb van een inspirerende sessie

 

workshops

Een workshop is een verkorte versie van het trainingsprogramma. We focussen op 1 onderdeel gedurende een sessie van max 3 uur. Ook hier is voor een positief resultaat de groep steeds beperkt.

Fenrir on tour

Location is everything

Wij komen naar U toe. Heeft u een favoriete lokatie, een interne zaal of andere mogelijkheid. U zegt maar waar, wij komen af.

Liever bij ons? voor intensieve training in kleine groep staat ons trainingscentrum in Hasselt ter beschikking. Catering inbegrepen.

Of liever vanuit je eigen zetel? Wij verzorgen onze webinars of online trainingen op een leuke en interactieve manier via ons eigen platform (geen installatie vereist en werkt op alle systemen) of via uw eigen platform indien noodzakelijk.