Werken aan welzijn

“Veranderen is meer jezelf worden, niet iemand anders”.

Ieder van ons heeft zijn eigen manier van functioneren, zijn eigen manier van denken en zijn eigen gestel. Een goede balans vinden tussen de verwachtingen van jezelf en de maatschappij en tussen je kunnen, zowel fysiek als psychisch, is een moeilijke oefening.

Wij bieden dan ook een brede waaier aan thema’s aan om de gezondheid, het welzijn en de vitaliteit te bevorderen alsook om positief te investeren in relaties met anderen.

Infosessies

Niet alles tegelijk hè

We willen eigenlijk teveel. 
We kijken hoe we anders kunnen omgaan met de  “waan van de dag”. We bekijken de mythe van het multitasken en gaan na hoe je overbelasting van je brein kan voorkomen en hoe je je mentale weerbaarheid kan bewaken. Breinvriendelijker leven.

MeTime

Het “leven” en het “beleven” van de tijd die we beschikbaar hebben.
Niet me time ter compensatie van een drukke dag.

Burnout, de weg naar herstel

Info over burnout, een definitie, de oorzaken, de herstelmaatregelen alsook de preventie van terugval.

Communicatie met effect

Het belang en de noodzaak van een goede communicatie; Spreken met elkaar, simpel toch, …? 

 

Positief denken

Positief denken onder de noemer “de kracht om niet negatiever te denken dan strikt noodzakelijk”, gecombineerd met een gezonde dosis positief realisme.

Assertief grenzen trekken

De vaardigheid om op een assertieve manier grenzen aan te geven als aan de belemmeringen om het te doen.

Piekeren

Wat is piekeren, hoe ontstaat het en blijft het voortbestaan? Methoden en technieken om ermee een de slag te gaan.

Hoe kijk jij naar jezelf?

Aan de slag met je innerlijke criticus en bouwen aan zelfvertrouwen.

Als het perfect moet zijn

De verschillende vormen van perfectionisme worden besproken, en hoe er anders mee omgaan zodat het een kwaliteit blijft en geen valkuil.
 

Veerkracht

Hoe veerkrachtig en weerbaar blijven in moeilijke omstandigheden?

Valkuilen en zingeving.

Ik weet het wel, maar...

…waarom doe ik het dan niet?

Goede voornemens omzetten in effectieve actie: de aanpak van leefstijlgewoontes.

De sandwichgeneratie

Hoe als sandwichgeneratie omgaan met de verschillende verwachtingen en tegenstrijdige gevoelens,…
 

Infosessies

Een infosessie duurt ong. anderhalf uur excl. pauze. Het aantal deelnemers is onbeperkt.

Deze onderwerpen kunnen ook in een aangepaste versie voor uw organisatie of bedrijf opgesteld worden in de vorm van een cursus, training of workshop op maat.

Workshops

Een workshop gaat meer in detail over het onderwerp. Duurtijd max 3 uur. deelnemers beperkt om tot een interactief geheel te komen.

Training

In een training gaan wij het onderwerp helemaal uitdiepen en intens met de deelnemers samenwerken in 3 à 4 modules van 2 à 3 uur elk. Voor een positief resultaat is de groep steeds beperkt. 

Cursus Perfectionisme

4 modules voor mensen die zelf met perfectionisme te maken hebben en meer inzicht willen in hoe hun eigen perfectionistisch denken en gedrag in elkaar zit.
 

Cursus MeTime : beleef de tijd van je leven

MeTime IS leven. Het is geen tijd voor jezelf na de uren, maar wel tijd van jezelf, elk uur van de dag, elke dag opnieuw. In 4 modules evolueren we van recupereren, naar beleven en leven, en hopelijk voluit!

Cursus Lostlaten

4 lessen: anders leren omgaan met piekeren.

 

 

Cursus Bouwen aan assertiviteit

4 modules waarin we leren onze opstelling aan te passen en eveneens hoe om te gaan met assertiviteit.

Fenrir on tour

Location is everything

Wij komen naar U toe. Heeft u een favoriete lokatie, een interne zaal of andere mogelijkheid. U zegt maar waar, wij komen af.